Wednesday Jams

Creative Spirit Community Arts Center 6 Raymond Street, Potsdam, NY, United States

Figure Drawing 18+

Creative Spirit Community Arts Center 6 Raymond Street, Potsdam, NY, United States

Playful Palettes

Creative Spirit Community Arts Center 6 Raymond Street, Potsdam, NY, United States

CRNY Artist Showcase

Ives Park Gazebo, Potsdam 3 Riverview Dr, potsdam, NY, United States

Pastel Class

Creative Spirit Community Arts Center 6 Raymond Street, Potsdam, NY, United States

Figure Drawing

Creative Spirit Community Arts Center 6 Raymond Street, Potsdam, NY, United States

Altar Building Class

Creative Spirit Community Arts Center 6 Raymond Street, Potsdam, NY, United States